ŠOLSKI DNEVI
Mala (1969/70) in osnovna šola (1970/71 - 1977/78)Poklicna kovinarska šola (1978/79 - 1980/81)


Obletnica valete - 22 let (19. 10. 2000)


Obletnica valete - 36 let (17. 10. 2014)


Obletnica valete - 38 let (28. 10. 2016)
Back to